Hvorfor anbefaler I, at jeg udfylder en helbredserklæring?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse, som inden for de seneste 2 måneder inden afrejse har medført vurdering hos læge, ændring i medicinering, hospitalsindlæggelse m.m., eller har du inden for de seneste 2 måneder været ramt af en sygdom eller skade, anbefaler vi, at du indsender en helbredserklæring. Hvis du har en alvorlig kronisk lidelse (eks. cancer, KOL), anbefaler vi, at du søger et medicinsk forhåndstilsagn inden udrejse.