Rejseforsikring for grupper

Den ideelle rejseforsikring for grupper på mindst 10 personer (skoler, foreninger og institutioner), der ønsker en billig rejseforsikring med god dækning i hele verden.

Store oplevelser venter

Når man rejser som gruppe, giver det mulighed for en masse fælles oplevelser og indtryk. Som regel er der også behov for en del koordinering af ønsker eller særlige behov. der sikrer, at alle i gruppen får en god tur. Som gruppeansvarlig står man ofte med mange spørgsmål om stort og småt, og beslutninger der skal træffes hurtigt.

Rejseforsikringer kan have vidt forskellige dækninger

Er uheldet ude, kan det være en udfordring for den gruppeansvarlige hurtigt at finde frem til, hvordan forsikringen dækker og hvem, man skal kontakte, hvis de rejsende i gruppen har forskellige forsikringer.

BeskrivelseDækker
GRUNDDÆKNING

 
Sygdom og tilskadekomst

Vi dækker behandling af akut sygdom og tilskadekomst under rejsen.

 
Krisehjælp

Vi stiller telefonisk professionel krisepsykologisk behandling til rådighed under grupperejsen, hvis du bliver indlagt på hospital ifm. med større ulykker eller har været udsat for en traumatisk oplevelse og vi dækker også professionelt telefonisk kriseberedskab for dine nære familiemedlemmer.

 
Tandskade

Vi dækker udgifter til akut tandbehandling, hvis du er ude for en ulykke på din rejse og får en tandskade. 

 
Hjemtransport

Vi dækker hjemtransport til din bopæl eller hospital i dit hjemland i Norden, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ikke selv kan komme hjem.

 
Ledsagelse og tilkaldelse

Vi dækker udgifter for op til 3 ledsagere på rejsen, hvis der opstår akut sygdom/tilskadekomst hos den forsikrede, som indebærer indlæggelse eller transport hjem. Ligeledes dækker vi udgifter for op til 3 personer som kan tilkaldes ud på destination i tilfælde af akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede som kræver indlæggelse eller livstruende sygdom/tilskadekomst/dødsfald af forsikrede.  

 
Hjemkald

Vi dækker hjemrejse til dit bopælsland, hvis din grupperejse må afbrydes på grund af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der resulterer i hospitalsindlæggelse eller dødsfald i din nærmeste familie eller hvis alvorlig skade er indtruffet på din private bopæl som kræver din umiddelbare tilstedeværelse. Vi dækker også hjemkald af erhvervsmæssigt årsager som skyldes alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der resulterer i hospitalsindlæggelse eller dødsfald blandt dine nære medarbejdere i dit bopælsland, alvorlig skade indtruffet på arbejdspladsen, som kræver din umiddelbare tilstedeværelse eller en pludselig og uforudset hændelse på bestemmelsesstedet, som umuliggør udførelsen af dit erhverv eller formålet med grupperejsen.  

 
Erstatningsperson

Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter, hvis en gruppeansvarlig må afbryde grupperejsen pga. akut sygdom/tilskadekomst/hjemkaldelse og skal afløses af en anden gruppeansvarlig.

 
Tryghedspakken

Vi dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport til dit bopælsland i tilfælde af evakuering, når Udenrigsministeriet eller anden national eller udenlandsk myndighed anbefaler, at du forlader det område, hvor du befinder dig, på grund af naturkatastrofer, terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstand, politiske uroligheder eller overhængende fare for livstruende epidemier. Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til politi-, civil- eller militær eftersøgning og/eller redning, hvis du har været meldt savnet i mindst 24 timer. Vi dækker kompensation i tilfælde af, at du bliver kidnappet eller udsat for kapring under en grupperejse.

 
Privatansvar og global juridisk assistance

Vi dækker, hvis du som privatperson holdes erstatningsansvarlig for person- eller tingskade under en rejse med op til DKK 10.000.000.

 
Overfald

Vi dækker, hvis du som privatperson får en påviselig personskade som følge af et overfald eller anden forsætlig voldshandling på en grupperejse med op til DKK 1.000.000 pr. forsikrede pr. skade.

 
TILVALGSMULIGHEDER

 
Tilvalg 1 

 
Bagage

Vi dækker, hvis din bagage (både ejet, lejet og lånt) bliver stjålet, beskadiget eller væk under rejsen med op til DKK 10.000 pr. forsikrede, pr. skade. Desuden dækker vi bortkomst, beskadigelse eller tyveri af kontanter og rejsedokumenter med op til DKK 2.000 pr. forsikrede, pr. skade.

 
Rejseulykke - invaliditet og dødsfald

Vi dækker varigt mén og dødsfald som følge af ulykkestilfælde opstået på rejsen. Se betingelser for dækningsbeløb. Din rejseforsikring dækker dine udgifter under din rejse, mens tilvalget ”Rejseulykke” dækker efter rejsen, hvor ulykkestilfældet medfører varigt mén eller dødsfald.

 
Tilvalg 2

 
Bagageforsinkelse

Vi dækker udgifter til erstatningskøb, hvis din ind-tjekkede bagage bliver forsinket på udrejsen og ikke ankommer sammen med dig til din destination med op til DKK 1.000 pr. forsikrede, pr. døgn. 

 
Forsinket fremmøde - mistet, forsinket eller aflyst adgang

Vi dækker ekstraudgifter, når du på grund af uforudsete hændelser forsinkes på din udrejse og hjemrejse med op til DKK 2.000 pr. forsikrede pr. dag. 

 
Tilvalg 3

 
Vintersport

Vi dækker skader der opstår i forbindelse med udøvelse af vintersport, fx hvis du skal på skiferie. 

 

  Hvem kan tegne grupperejseforsikringen?

  Forsikringen kan tegnes af skoler, institutioner og forenin­ger, der arrangerer rejser for egne elever, beboere, medlem­mer, mv. Forsikringen skal tegnes for grupper af minimum 10 personer, med mindre andet inden tegning er aftalt skriftligt med Europæiske ERV. Skolen, institutionen eller foreningen er forsikringstager. Forsikringstager skal have adresse indenfor EU/EØS.

  En fælles forsikring for hele gruppen

  For at forebygge ovenstående udfordringer anbefaler vi, at man tegner én fælles grupperejseforsikring, der sikrer, at der er fuldstændigt styr på, hvordan alle i gruppen er dækket.

  Vores Grupperejseforsikring giver sikkerhed for, at både den gruppeansvarlige og de medrejsende kan føle sig trygge på hele turen – også hvis uheldet er ude.

  Prisoversigt pr. person inkl. skadeforsikringsafgiftPris pr. dag
  REJSEFORSIKRING

   
  Rejse i Europa

  16 DKK
  Rejse i verden ekskl. USA

  24 DKK
  Rejse til USA

  29 DKK
  TILVALGSPAKKER

   
  Pakke 1 - Rejseulykke og bagage

  2 DKK
  Pakke 2 - Forsinket fremmøde /forsinket bagage

  4 DKK
  Pakke 3 - Vintersport

  5 DKK

   Tilvalgsdækninger

   Ud over de generelle dækninger i grupperejseforsikringen tilbyder vi 3 forskellige muligheder for at udvide dækningen. Tilvalgsdækningerne kan vælges enkeltvis eller kombineres for at sikre at netop jeres behov. For eksempel bør man vælge Tilvalgspakke 3 Vintersport, hvis man ønsker dækning på skiferie. 

   Få et tilbud på en grupperejseforsikring

   Da der er mange ting, der har betydning for prisen på grupperejseforsikringen, kan du ikke bestille den online. I stedet beder vi dig kontakte vores kundeservice. Det gør du ved at ringe til os på 33 25 25 25 eller bruge nedenstående kontaktformular. Så hjælper vi dig og din gruppe med at få den rette grupperejseforsikring.

   Bestil tilbud på grupperejseforsikring

   Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

   Gruppetype
   Destination
   Tilvalg

   Forsikringsbetingelser og produktinformation