Medicinsk forhåndstilsagn

Hvis du har NemID, kan du udfylde medicinsk forhåndstilsagn online. Det er gratis, og tager blot få minutter.


Sådan gør du:

1. Indtast dine helbredsoplysninger længere nede på denne side
2. ’Signér’ og godkend med NemID på næste side
3. Når du har 'signeret' helbredserklæringen, vil du automatisk modtage en kvittering.

Bemærk: Den person som helbredserklæringen omhandler, skal være den samme person som underskriver med NemID. Man kan altså ikke underskrive helbredserklæringen med en anden persons NemID.

Personlige oplysninger

Police nr. (udfyldes kun, hvis du allerede er forsikret hos Europæiske ERV)
-

Oplysninger om rejsen

Rejseperiode

Praktiserende læge (Oplysningerne findes på det gule sundhedskort)

Helbredsmæssige oplysninger

Har du eksisterende kroniske sygdomme/lidelser?

Har du inden for de seneste 2 måneder haft sygdomme, smerter eller skadestilfælde, der har resulteret i hospitalsindlæggelse eller vurdering/behandling hos læge?

Har du inden for de seneste 2 måneder haft symptomer på, eller fået diagnostiseret en psykisk lidelse, der har resulteret i hospitalsindlæggelse eller vurdering/behandling hos læge, psykolog eller terapeut?

Er du skrevet op/henvist eller på venteliste til et behandlingsforløb/undersøgelsesprogram eller en operation?

Har du fået afslag på behandling?
Er du udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de seneste 2 måneder?
Er du tidligere anvist et behandlingsforløb, du har undladt at følge?

Tager du lægeordineret medicin?

Hvis ja, er der inden for de seneste 2 måneder blevet ændret i dosis, type eller sammensætning af medicinering?

Er du inden for de seneste 2 måneder blevet behandlet hos fysioterapeut, kiropraktor, speciallæge eller lignende?

sygeplejersker

Kontakt vores sygeplejersker

Ring på +45 33 27 82 50

 

Skriv til os