Krigszoner

Nedenfor kan du se de lande, som vi definerer som krigszoner.

Bemærk, at du ikke er dækket af en standard erhvervsrejseforsikring i disse lande.

Krigszonepolice - kontakt os og hør nærmere

Skal du rejse til et af landene på listen, kan du kontakte Firmasupport for at høre om mulighederne for en krigszoneforsikring (kræver at du samtidig tegner en Erhvervsrejseforsikring Årsaftale).

Land Krigszone
Afghanistan Whole country
Belarus Whole country
Burkina Faso Whole country
Central African Republic Whole country
Haiti Whole country
Iran Whole country
Iraq Whole country
Lebanon Whole country
Libya Whole country
Myanmar Whole country
Niger Whole country
Palestinian Territories Whole country
Russia (East of Ural) Whole country
Russia (West of Ural) Whole country
South Sudan Whole country
Sudan Whole country
Syria Whole country
Ukraine Whole country
Yemen Whole country

Særlige regler ved rejser til krigszoner

  1. Krigszoneforsikring skal tegnes inden indrejse i krigszonen og fremgå af forsikringspolicen.
  2. Krigszoneforsikringens dækninger træder i stedet for alle dækninger i erhvervsrejseforsikringen.
  3. Bliver området, hvor forsikrede allerede befinder sig, erklæret for en krigszone, gælder den tidligere tegnede erhvervsrejseforsikring i op til 14 dage fra tidspunktet, hvor området blev erklæret krigszone. Herefter ophører alle dækninger. I løbet af denne 14 dages periode skal Europæiske ERV kontaktes og den forsikrede kan:
    • Forlade området
    • Tegne en krigszoneforsikring, hvis Europæiske ERV godkender det.