Bæredygtighed

Forsikring er en langsigtet forretning, hvorfor ERGO altid har fremtiden i tankerne. ERGO opererer bæredygtigt, er engageret i miljø- og klimabeskyttelse for at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og fordi vi alle er forpligtet til at hjælpe andre.

Europæiske ERV er en del af den tyske forsikringskoncern ERGO og har derfor også fokus på bæredygtighed.

I 2020 forpligtede ERGO sig til aktivt at bidrage til Paris-klimaaftalen: nul-emissioner inden 2050. Gruppen har sat sig ambitiøse mål med sin ”Ambition 2025”. ERGO reducerer gradvist CO2-udledningen i egen virksomhed gennem systematisk miljøstyring inden for egen drift og målrettet udvælgelse af virksomheder og projekter som ERGO investerer i og forsikrer.

I egen forretningsdrift og forpligtelsen til bæredygtighed er ERGO afhængig af en fremadrettet risikostyring. Også inden for det sociale engagement har ERGO til formål at bidrage til, og hjælpe samfundet med, at tilpasse sig klimaændringer og afbøde konsekvenserne heraf.

Sammen med Munich Re støtter ERGO internationale skovrejsningsprojekter og hjælper nystartede virksomheder med innovative forretningsideer om klimabeskyttelse.

Ansvarlig virksomhedsledelse

ERGO mener, at god virksomhedsledelse er en væsentlig forudsætning for bæredygtig værdiskabelse. De centrale principper og overbevisninger gælder for alle medarbejdere i gruppen og danner rammen om bæredygtige handlinger. Eksterne serviceudbydere skal underskrive en aftale mod korruption og overholde principperne i FN's Global Compact.

ERGO skal også overholde de frivillige forpligtelser, der er indgået med moderselskabet, München Re. Disse inkluderer FN Global Compact, Principles for Responsible Investment (PRI) og Principles for Sustainable Insurance (PSI). Disse regelsæt supplerer specifikke retningslinjer om forskellige emner, såsom håndtering af korruption og andre økonomiske forbrydelser.

Respekt for menneskerettighederne til enhver tid

Beskyttelse af menneskerettigheder er en væsentlig forpligtelse, og ERGO bestræber sig på at gøre det i overensstemmelse med internationale accepterede menneskeret-tighedsprincipper. Gruppen er forpligtet til at beskytte menneskerettighederne, som beskrevet i FN's principper om erhverv og menneskerettigheder, “Det internationale menneskerettighedscharter”, ”FN's Global Compact og “Den Internationale Arbejdsorganisations” erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen.

ERGO forsikrer udtrykkeligt ikke visse sektorer. For eksempel sikrer en koncerndækkende retningslinje, at ERGO ikke forsikrer virksomheder, der fremstiller, handler med eller transporterer forbudte våben (klyngeammunition eller landminer). Derudover har ERGO besluttet, at det ikke længere vil forsikre opførelsen eller driften af nye kulkraftværker eller kulminer.

Bæredygtig investering

ERGO er overbevist om, at bæredygtige investeringer reducerer risici på lang sigt. Målet er at være i en position, hvor forpligtelser over for vores kunder til enhver tid kan opfyldes. Investeringerne forvaltes systematisk ud fra bæredygtige kriterier. Europæiske ERV følger ligeledes disse retningslinjer for investeringer. En frivillig forpligtelse til at reducere CO2-emissionerne fra ERGO investeringsportefølje til netto-nul i 2050 er blevet integreret i den langsigtede virksomhedsstrategi "Ambition 2025".

Socialt engagement for at imødekomme globale udfordringer

ERGO er forpligtet til at fremme fællesskab og social samhørighed. I tæt samarbejde med anerkendte partnere skaber ERGO merværdi ved at indbringe ikke kun finansielle ressourcer, men især knowhow. Koncernen fremmer også forskellige sociale og kulturelle projekter på de forskellige steder, for eksempel gennem arbejde i flere virksomhedsfonde. ERGO hjælper også med i nødsituationer, for eksempel efter naturkatastrofer eller under corona-pandemien.

Vejen frem - Målretning mod nul-emissioner inden 2050

Den globale udfordring med klimaforandringer, kræver fortsat en enorm kollektiv indsats fra erhvervslivet og samfundet som helhed. I 2020 satte koncernen sig som mål at reducere CO2-emissionerne markant i sin egen forretningsdrift, forsikringsvirksomhed og investeringer som en del af sin "Ambition 2025."