Persondatapolitik

Europæiske Rejseforsikring A/S (CVR-nr. 62940514) er ansvarlig for behandling af dine personlige data i henhold til persondataloven.

 

Brug af persondata
Når du tegner en forsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S indsamler vi dit navn, personnummer, telefonnummer, adresse og e-mailadresse. Herudover indsamler vi tilsvarende data for eventuelle medforsikrede personer. Europæiske Rejseforsikring A/S er nødt til at behandle dine persondata for at kunne registrere din tegning af forsikring, samt for at opfylde vores forpligtelse overfor dig. For eksempel vil dine personlige data blive brugt i forbindelse med besvarelse af eventuelle spørgsmål, du måtte have til din forsikring, til at administrere din forsikring og i forbindelse med eventuelle skader.

Såfremt du har accepteret det, vil dine personlige data også blive brugt til at fremsende nyhedsbreve.

Dine personlige data kan også blive brugt i Europæiske Reseforsikrings A/S’ markedsanalyser og udvikling af nye produkter, når det skal besluttes, hvilket indhold og udformning forsikringerne bør have.

Herudover vil dine personlige data blive brugt til at opfylde eventuelle forpligtelser som Europæiske Rejseforsikring A/S måtte have i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Behandling af personlige data
Når du registrere et skadestilfælde hos os beder vi i nogle tilfælde om yderligere information om dig. Dette kan eksempelvis være om din helbredstilstand eller din sygdomshistorie. Disse informationer er nødvendige for at kunne behandle din skadessag. Når du registrerer din skade, giver du samtidig samtykke til, at vi videregiver oplysninger om dig og dit helbred til autoriseret personel indenfor sundhedsvæsnet, politiet, offentlige institutioner, vores skadesbehandlingssamarbejdspartner, og andre forsikringsselskaber i Danmark såvel som udlandet, hvis det er nødvendigt for behandling af dit skadestilfælde, som for eksempel hvis du kommer ud for en ulykke i udlandet. Samtykket gælder alene i forhold til behandling af det registrerede skadestilfælde.

Opbevaring af dine personlige data
Dine personlige data bliver kun opbevaret så længe det er nødvendigt for os at administrere forsikringen og de eventuelt registrerede skadestilfælde. Vi vil dog til enhver tid opbevare persondata, hvis det er et krav i henhold til dansk lovgivning.

Udskrift af dine personlige data
Du har ret til en gang om året at få et udskrift af de peronlige data, vi har registreret på dig. Hvis dine personlige data er forkerte eller ufuldstændige kan du anmode om at få dem rettet eller slettet.

For at få oplysninger om, hvilke persondata vi har registreret på dig, skal du sende en skriftlig underskrevet anmodning til:

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1790 København V