anmeld skade online

Få hjælp til skadesanmeldelsen

Her kan du anmelde din skade, og finde vejledning om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelsen.
Start skadeanmeldelse
Inden du begynder skadeanmeldelsen:
  • Har du dit policenummer, bookingnummer eller kortnummer?
  • Har du dine kontooplysninger?
  • Har du scannet dine bilag ind (kvitteringer, rejsebevis, bagagerapport, politirapport osv.)?
Spørgsmål & svar