Anmäl skada

Här gör du din anmälan till oss om något har hänt och du vill använda dig av ditt försäkringsskydd.
Saker du bör förbereda innan du påbörjar din skadeanmälan:
Vanliga frågor:
 • När kan jag göra en skadeanmälan?
  Du kan göra en skadeanmälan så fort något har hänt. Enklast är att anmäla händelsen här på vår webbplats. Du kan anmäla när som helst på dygnet, oavsett var i världen du befinner dig.
 • Vad händer efter det att anmälan slutförts?
  Du får en mottagningsbekräftelse via mejl som det är viktigt att du läser. Där ser du vilka handlingar vi behöver innan handläggningen kan påbörjas. I normalfallet får du besked i skadeärendet inom en vecka från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver. Vid hög arbetsbelastning kan det dröja i upp till fyra veckor innan du får svar. >
 • Kan jag komplettera med kvitton och intyg i efterhand?
  Du kan alltid skicka in kompletteringar i efterhand om du inte har möjlighet att bifoga underlag när du anmäler din skada. Kompletteringar skickar du till skade@er.dk (OBS! ange alltid ditt skadenummer i ämnesraden!)
 • Jag känner mig osäker på hur jag ska svara på frågorna.
  Försök att svara enligt bästa förmåga. Om din handläggare inte förstår ditt svar eller behöver kompletterande information kommer du bli kontaktad. OBS! Du har alltid möjlighet att lämna allmänna kompletterande uppgifter/beskrivningar till oss i slutet av din anmälan innan den skickas in.