Vad händer efter det att anmälan slutförts?

Du får en mottagningsbekräftelse via mejl som det är viktigt att du läser. Där ser du vilka handlingar vi behöver innan handläggningen kan påbörjas. I normalfallet får du besked i skadeärendet inom en vecka från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver. Vid hög arbetsbelastning kan det dröja i upp till fyra veckor innan du får svar.