Teknisk Udstyrsforsikring

Forsikring af værdifuldt teknisk udstyr på rejsen.

De fleste rejsende i dag medbringer moderne teknologi eller udstyr i en eller anden forstand. Det være sig smartphones, bærbare pc’er, fotoudstyr, jagtudstyr, sportsudstyr osv. Teknisk Udstyrsforsikring gør det muligt at forsikre værdifuldt teknisk udstyr i Danmark og resten af verden mod f.eks. f.eks. tyveri og beskadigelse.

Hvilke typer udstyr er dækket?

Forsikringen dækker stort set alle former for teknisk udstyr. Det kan f.eks. være:

 • Kamera- og videoudstyr
 • IT-, lyd- og lysudstyr
 • Musik- og måleinstrumenter
 • Droner
 • Lægeligt udstyr
 • Sports- og jagtudstyr

Forsikringen kan udvides til også at omfatte udstyr, som udlejes. 

DÆKNINGSOVERSIGTEnkeltrejseÅrsrejse
Indbrudstyveri

Dækker indbrudstyveri fra forsvarlig aflåst bygning, værelse, lokale, lofts- eller kælderrum, hvor der er tydelige tegn på voldeligt opbrud.

  
Tyveri fra bil

Dækker op til DKK 50.000 pr. skadetilfælde, hvor udstyr bliver stjålet fra bagage- eller opbevaringsrum og der er synlige tegn på voldeligt opbrud. Dækningssummen kan udvides efter behov.

  
Tyveri, bortkomst, beskadigelse eller forveksling af genstande under rejse med bus, tog eller fly

Dækker dit udstyr i håndbagage og indtjekket bagage.

  
Andet tyveri - herunder ran og røveri

Simpelt tyveri dækkes kun, såfremt genstandene bæres på eller af forsikringstager.

  
Brandskader

Dækker hvis udstyret får brandskader som følge af ildsvåde, hvilket vil sige flammedannelse. 

  
Udstrømning af væsker

Dækker hvis udstyret skulle blive beskadiget pga. udstrømning af f.eks. olie, vand, kølervæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere over 20 liter. 

  
Hærværk

Dækker hvis udstyret bliver udsat for hærværk i forbindelse med indbrudstyveri, eller hvis udstyret er i brug og under opsyn.

  
Anden beskadigelse

Dækker hvis udstyret af en eller anden årsag bliver beskadiget, f.eks. som følge af direkte lynnedslag. 

  
Afsavn

Hvis udstyret bliver beskadiget eller stjålet og derfor ikke kan benyttes, dækker forsikringen leje af tilsvarende udstyr op til 25% af genstandens forsikringssum. Det lejede udstyr er også dækket. 

  

  Udstyr for mere end DKK 100.000?

  Hvis dit udstyr har en samlet værdi over 100.000, kan du ikke købe forsikringen online, da vi har behov for flere oplysninger. Du har istedet mulighed for at få tilsendt et tilbud i løbet af 1-2 hverdage.

  Bestil tilbud - Årsforsikring >
  Bestil tilbud - Korttid >

  Har du spørgsmål?

  Kontakt vores Kundecenter på tlf. +45 33 25 25 25
  eller send os en e-mail

  Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.30
  Fredag kl. 8.30 - 16.00 


   

  Produktinformation og forsikringsbetingelser

  Language