Gebyrer og afgifter

Europæiske ERV opkræver gebyrer for at sikre dækning af vores faktiske omkostninger.

Det kan eksempelvis være gebyrer til opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med vores police- og skadebehandling. Herudover opkræver vi lovpligtige afgifter. Nedenfor kan du se den gældende liste over de gebyrer og afgifter, vi opkræver.

Skadesforsikringsafgift på 1,1%

Derudover skal der pålægges en skadesforsikringsafgift til staten, som udgør 1,1 % af prisen på forsikringen og skal betales, hver gang forsikringen skal fornyes.

 

Gebyrer for medicinsk forhåndstilsagn
Pr. ansøgning om medicinsk forhåndstilsagn online Gratis
Pr. ansøgning om medicinsk forhåndstilsagn pr. brev 200 kr.
Gebyrer for opsigelse af Årsforsikring
Opsigelse til hovedforfald Gratis
Opsigelse udenfor hovedforfald (”forkortet varsel”), når opsigelsen sker i det første år af forsikringens løbetid

Gebyret kan dog ikke overstige den forudbetalte præmie
500 kr.
Ophør af forsikringen udenfor hovedforfald, når opsigelsen sker i det første år af forsikringens løbetid og skyldes, at vilkårene for at tegne og/eller bibeholde forsikringen, ikke er til stede 500 kr.
Opsigelse udenfor hovedforfald, når opsigelsen sker efter det første år af forsikringens løbetid 75 kr.
Gebyrer for opsigelse af Enkeltrejseforsikring
Opsigelse inden udløb (som angivet på policen), eller ved ophør af forsikringen, når ophøret skyldes at vilkårene for at tegne og/eller bibeholde forsikringen, ikke er til stede

For enkeltrejseforsikring refunderes grundprisen ikke
75 kr.
Betaling af præmie
Pr. betaling med Dankort, Visa Dankort eller PBS Gratis
Pr. betaling med danske eller udenlandske kreditkort Gratis
Pr. opkrævning via indbetalingskort der er tilsendt med almindelig post 30 kr.
Der opkræves desuden skadeforsikringsafgift til staten, som udgør 1,1 % af prisen for forsikringen. Afgiften betales hver gang forsikringen skal betales.
Udbetaling af erstatning eller overskydende præmie
Udbetaling via kontooverførsel Gratis
Udbetaling via check 50 kr. pr. checkkundecenter

Kontakt vores kundeservice

Ring på +45 33 25 25 25

Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.30

Fredag kl. 8.30 - 16.00

 

Send os en mail


Anmeld din skade online

Undgå unødigt papirarbejde og besvær. Anmeld din skade nemt og sikkert online.

 

Anmeld skade