Gebyrer og afgifter

Nedenfor kan du se vores retningslinjer for opsigelse af din forsikring samt eventuelle gebyrer, vi opkræver ved opsigelse eller andre services.

 

Retningslinjer for opsigelse af rejseforsikring: 

Vi behandler ekstraordinært mange kundehenvendelser i øjeblikket. Derfor kan der gå op til 10 hverdage, inden vi har behandlet din opsigelse. Dog gælder din opsigelse fra den dato, vi har modtaget den. Vi arbejder på højtryk for at sikre, at det bliver til mindst mulig gene for dig som kunde og beklager ulejligheden. 

Generelt om opsigelse af rejseforsikringer

Der er ikke fortrydelsesret for rejseforsikringer, der dækker i op til 30 dage. For rejseforsikringer, der dækker i mere end i 30 dage, har du 14 dages fortrydelsesret i henhold til den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler.

Rejseforsikring

Præmien kan refunderes, hvis startdatoen på forsikringen er den samme som afrejsedato. Det betyder, at hvis du f.eks. skulle rejse 1. april, og forsikringen er sat til at træde i kraft 1. april, kan du få dine penge retur.

Rejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring 

Afbestillingspræmie refunderes ikke, men præmien for rejseforsikringen kan refunderes, hvis startdatoen på forsikringen er den samme som afrejsedatoen. Hvis afrejsedatoen er passeret (f.eks. hvis det er en årsrejseforsikring), refunderer vi præmien efter vores normale retningslinjer. 

Afbestillingsforsikring

Hvis der er mindre end 30 dage til afrejse, refunderes præmien ikke. 
Hvis der er mere end 30 dage til rejsens påbegyndelse, og du fortryder køb af forsikringen inden for de første 14 dage, kan du få pengene retur.  
Hvis du ændrer din afrejsedato, kan vi også ændre startdatoen på din afbestillingsforsikring. Hvis rejsens pris overstiger den oprindelige dækningssum, vil præmien blive forhøjet tilsvarende. 

Gebyrer og afgifter 

Europæiske ERV opkræver gebyrer for at sikre dækning af vores faktiske omkostninger. Det kan eksempelvis være gebyrer til opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med vores police- og skadebehandling. Herudover opkræver vi lovpligtige afgifter. Nedenfor kan du se den gældende liste over de gebyrer og afgifter, vi opkræver.

Skadesforsikringsafgift på 1,1%

Derudover skal der pålægges en skadesforsikringsafgift til staten, som udgør 1,1 % af prisen på forsikringen og skal betales, hver gang forsikringen skal fornyes.


Gældende pr. 3. juni 2020

Gebyrer for medicinsk forhåndstilsagn
Pr. ansøgning om medicinsk forhåndstilsagn online Gratis
Pr. ansøgning om medicinsk forhåndstilsagn pr. brev Gratis
Gebyrer for opsigelse 
Enkeltrejseforsikring:  
Opsigelse inden for fortrydelsesretten på 14 dage Gratis
Opsigelse, hvis forsikringen er trådt i kraft (efter udløb af 14 dages fortrydelsesret).
Forsikringen opsiges fra den dato, vi modtager opsigelsen. Refundering beregnes ud fra ny forsikringspris gældende fra oprindelig startdato og frem til opsigelse dato plus gebyr på 75 kr. og fratrukket den oprindelig præmie.
.
75 kr.*
Opsigelse inden forsikringen er trådt i kraft (efter udløb af 14 dages fortrydelsesret). 75 kr. *
Årsrejseforsikring:  
Opsigelse inden for 14 dage (fortrydelsesret) Gratis
Opsigelse inden forsikringen er trådt i kraft (efter udløb af 14 dages fortrydelsesret). 75 kr. *
Opsigelse efter forsikringen er trådt i kraft (efter udløb af 14 dages fortrydelsesret).
Opsigelsesfristen er løbende måned plus en måned.  
500 kr. i forsikringens første år.

75 kr. efter forsikringens første år. *
Årsrejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring:  

Afbestillingspræmien kan ikke refunderes det første år, men først herefter. For årsrejseforsikringen gælder disse gebyrer ved opsigelse. 

Opsigelsesfristen er løbende måned plus en måned.  
500 kr. i forsikringens første år.

75 kr. efter forsikringens første år. *
Afbestillingsforsikring:   

Opsigelse inden for 14 dage (fortrydelsesfrist) ved mere end 30 dage til afrejse.

Gratis  

Opsigelse ved mindre end 30 dage til afrejse er ikke muligt.  

* Er der flere forsikrede på samme police vil der fratrækkes 75 kr. pr. forsikrede,
hvis opsigelse ikke sker samtidig, dog ikke ved årsforsikringer med familiedækning.

Betaling af præmie

Pr. betaling med Dankort, Visa Dankort eller PBS Gratis
Pr. betaling med danske eller udenlandske kreditkort Gratis
Pr. opkrævning via indbetalingskort der er tilsendt med almindelig post 30 kr.
Der opkræves desuden skadeforsikringsafgift til staten, som udgør 1,1 % af prisen for forsikringen. Afgiften betales hver gang forsikringen skal betales.
Udbetaling af erstatning eller overskydende præmie
Udbetaling via kontooverførsel Gratis