Virksomheden

Først og størst i Danmark

Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab. Derudover er vi en del af den tyske forsikringskoncern ERGO.

Det betyder, at du har et af verdens største netværk med i bagagen, når du vælger Europæiske ERV. Samtidig håndteres din forsikring af vores dygtige medarbejdere her i Danmark, så vi sikrer fokus på den enkelte kunde og altid kan garantere dig den høje grad af service, som Europæiske ERV er kendt for. 

Tryghed på rejsen med Europæiske ERV

Vi har over 100 års erfaring med at skabe tryghed og sikkerhed på rejsen. En stor del af alle danske turister og erhvervsrejsende tegner deres rejseforsikringer hos os. Denne tillid har vi opnået ved at garantere hurtig hjælp fra medarbejdere, der er eksperter i at yde personlig assistance og rådgivning, hvis uheldet skulle være ude - uanset hvor i verden du befinder dig.

Europæiske ERV er medlem af International Travel Insurance Alliance (ITIA)

ITIA består af en sammenslutning af internationale virksomheder, der tilbyder rejseforsikringsprodukter og andre rejserelaterede tjenester. ITIA har hovedkontor i München og gik indtil oktober 2018 under navnet ETIG.

Europæiske ERV er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringselskaber.

Europæiske Rejseforsikring A/S vedtager bøde om forskelsbehandling (02.02.2022)

Efter undersøgelse foretaget af Finanstilsynet, hvor i alt 14 forsikrings- og pensionsselskaber er blevet anmeldt, har også Europæiske Rejseforsikring A/S modtaget og betalt bødeforlæg fra SØIK om forskelsbehandling af gravide.

Resume

Europæiske Rejseforsikring A/S har modtaget og betalt bødeforlæg på 150.000 kroner.

Bødeforelægget skyldes, at SØIK har vurderet, at Europæiske Rejseforsikring har haft forsikringsvilkår, der forskelsbehandlede gravide kvinder fra andre, og at Europæiske Rejseforsikring derved har overtrådt reglerne i §§ 8 og 18 b i lov om Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser (”forsikringsligebehandlingsloven).

Europæiske Rejseforsikring A/S bemærkninger til sagen og vedtagelsen af bødeforelægget

Vi har siden oktober 2020 ændret praksis for, hvordan vi håndterer skader i forbindelse med graviditet og rejseforsikring. Desuden har vi ændret vores vilkår og betingelser for rejse- og afbestillingsforsikring, som kan findes på vores hjemmeside. Vi har ligeledes kontaktet alle kunder der potentielt set kunne have været berørt af fejlen.

Det har fra Europæiske Rejseforsikrings A/S side ikke været en bevidst handling og vi beklager endnu engang den foretagne fejl, som vi rettede op på så snart vi blev opmærksomme på den.

 

Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet var i december 2018 på ordinær inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.