europæiske rejseforsikring

Virksomheden

Først og størst i Danmark

Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab. Samtidig er vi en del af ERV (Europäische Reiseversicherung AG). På verdensplan har ERV omkring 40 millioner kunder.

Det betyder, at du har et af jordens største netværk med i bagagen, når du vælger Europæiske ERV. Men ellers betyder det ikke noget for dig: Du taler stadig med vores dygtige medarbejdere i Danmark, så vi fortsat sikrer fokus på den enkelte kunde.

Tryghed på rejsen

Vi har over 90 års erfaring med at skabe tryghed og sikkerhed på rejsen. En meget stor del af alle danske turister og erhvervsrejsende tegner deres rejseforsikringer hos os. Denne tillid har vi opnået ved at garantere personlig og hurtig hjælp fra eksperter, hvis uheldet skulle være ude - uanset hvor i verden du befinder dig.

 

Rapport om solvens og finansiel situation

For første gang præsenterer Europæiske Rejseforsikring A/S rapporten om solvens og den finansielle situation (SFCR). Denne rapport er en del af det kvalitative (skriftlige) rapporteringssystem, som forsikringsselskaber skal udarbejde i henhold til Solvens II.

 

Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S.


På inspektionen blev selskabets efterlevelse af væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og Finanstilsynet havde især fokus på selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, koncernrisici, IT, revision og kapitalforhold.