Spørgsmål og svar

Hvad er mit kundenummer?

Kundenummeret er ikke det samme som jeres policenummer. Én kunde kan godt have flere policer.

Kundenummeret findes i det oprindelige velkomstbrev fra Europæiske ERV.

Alternativt kontakt Firmasupport på tlf. 33278355 eller erhverv@erv.dk for at få kundenummeret oplyst.

Hvilke dækninger har jeg?

De dækninger, der er omfattet af din forsikring, fremgår af dækningsoversigten i din police.

Hvordan anmelder jeg en skade?

Har du akut brug for hjælp, kan du kontakte vores døgnåbne alarmcentral på tlf. +45 70 10 90 30.

Anmeld ikke akutte skader her >

Læs også gerne vores skadevejledning her >

Kan jeg få et forsikringskort?

Ja, du kan printe dit forsikringskort selv på enten dansk eller engelsk.

Print forsikringskort her > 

Ønskes forsikringskort i plastik tilsendt, kontakt Firmasupport på erhverv@erv.dk eller tlf. 33 27 83 55.

Hvordan kan jeg opsige min erhvervsrejseforsikring?

Rettidig opsigelse af en erhvervsrejseforsikring på årsbasis er 1 måned før den årlige fornyelsesdato.

Kontakt Firmasupport på erhverv@erv.dk eller tlf. 33278355.

Hvordan indrapporterer jeg rejsedage?

Du logger ind på vores portal BTI.dk og indrapporterer din virksomheds rejsedage.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister min bagage?

Du kan i din forsikringspolice se, om bagageforsinkelse er omfattet af din dækning, og hvilket beløb den dækker op til.

Hvis din bagage er forsinket ved ankomst til destinationen, dækker bagageforsinkelse rimelige og nødvendige erstatningskøb op til den anførte sum.

Gem alle kvitteringer samt PIR rapporten fra flyselskabet, der dokumenterer forsinkelsen. Begge dele kan efterfølgende sendes til Europæiske ERV i vores online skadeanmeldelse.

Du anmelder din skade online her >

Hvordan logger jeg på BTI.dk?

Du logger ind med dit kundenummer.

Kundenummeret findes i det oprindelige velkomstbrev fra Europæiske ERV.

Alternativt kontakt Firmasupport på tlf. 33278355 eller erhverv@erv.dk for at få kundenummeret oplyst

Kundenummeret er ikke det samme som jeres policenummer. Én kunde kan godt have flere policer

Skal jeg altid indrapportere rejsedage på en årsrejseforsikring?

De fleste erhvervsrejseforsikringer kræver, at du afregner efter rejsedage og indberetter disse. Er du en mindre virksomhed eller selvstændig, kan du få en årsrejseforsikring hvor du ikke behøver gøre det, men i stedet betaler per ansat. Find vores Årsrejseforsikring for mindre erhverv her >

Hvordan er du dækket i forbindelse med forsinkelser i selve lufthavnen?

Ingen af vores forsikringer dækker personlige forsinkelser til flyafgangen, mistet afrejse eller mistet tilslutningsfly, der opstår som følge af kø i pas eller sikkerhedskontrol i lufthavnen.

Vores dækning Forsinket Fremmøde dækker i tilfælde af, at du på grund af uforudsete hændelser bliver forsinket på din vej til lufthavnen og ikke kan nå mininumstidspunktet for in-checkning, som er oplyst af flyselskabet eller lufthaven. Her refunderer vi nødvendige og rimelige ekstraomkostninger for at nå frem til din endelige destination.

Strejke/lockout
Hvad er en flystrejke?

Fagforeningerne forhandler regelmæssigt med flyselskaberne, og nogle gange er parterne ikke enige om arbejdsvilkårerne. Dette fører normalt til en flystrejke, hvorfor arbejdstagerne ikke er i stand til at arbejde. Hvis medarbejderne ikke kan arbejde, er der ingen mulighed for, at flyet flyver fra den pågældende lufthavn. Varigheden af dette afhænger er, hvor omfattende konflikten er. Desværre for flyrejsende sker disse flystrejker ofte i forbindelse med ferieperioder, hvor en af parterne ønsker at få offentlighedens opmærksomhed og dermed lægger yderligere pres på den anden forhandlingspart.

Hvilke rettigheder har jeg ved en flystrejke?

Hvis du som rejsende rammer ind i en flystrejke, og dit fly er aflyst, er det vigtigt at vide, at du som rejsende har visse rettigheder. Disse rettigheder er indskrevet i EU's regelsæt: Hvis dit fly er aflyst, har du som rejsende ret til at blive ombooket til en anden flyvning af flyselskabet. Afgår dit nye fly ikke samme dag, skal flyselskabet tilbyde dig et hotelophold. Hvis flyvningen afgår samme dag, men du skal vente længe, har du ret til mad og drikke. Flyselskabet har pligt til at tilbagebetale din billet. Før du accepterer flyselskabets tilbud, skal du dog huske på, at flyselskabets ansvar ender her, hvis du vel at mærke accepterer deres tilbud. De behøver således ikke at betale for dit hotelophold samt mad og drikke. I nogle tilfælde kan du også være berettiget til erstatning for indkomst og missede hotelovernatninger (på hotellet, du har bestilt til din ferie). Du bør altid kontakte dit flyselskab for at finde ud af præcis, hvilke rettigheder du har, og hvad de eventuelt tilbyder i kompensation.

Hvordan dækker Europæiske ERV i tilfælde af en flystrejke?

Europæiske ERV's rejseforsikring dækker ikke udgifter, der skyldes eller er opstået direkte eller indirekte som følge af strejke. Det er derfor vigtigt, at du retter henvendelse til dit flyselskab eller dit rejsebureau, hvis din rejse påvirkes af en strejke.

Naturkatastrofer/terrorhandling/ekstremt vejr

Vi har samlet information på denne side her.