Sygdom, kroniske eller eksisterende lidelser før rejsen?

Udfyld medicinsk forhåndstilsagn og få vurderet, hvordan du er dækket på din rejse.

Kontakt vores medicinske team

Telefon: +45 33 25 25 25
(mandag-fredag 9.00-14.00)
Klik < her > for at skrive til dem. 


I hvilke tilfælde anbefaler vi, at du søger om et medicinsk forhåndstilsagn?

Du anbefales at søge om medicinsk forhåndstilsagn, hvis: 

 • Du lider af en alvorlig kronisk lidelse
 • Du indenfor 2 mdr. forud for afrejsen har fået en nyopstået lidelse
 • Din eksisterende eller kroniske lidelse(r) ikke har været stabil i 2 mdr. op til afrejse
 • Du har en kompliceret graviditet
 • Du er eller har indenfor 2. mdr. forud for afrejsen været under udredning, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose. 

Søg medicinsk forhåndstilsagn i så god tid som muligt - og senest 2 uger inden din rejse. 

Søg medicinsk forhåndstilsagn - klik her

Vigtig information

 • Der kan være en begrænsning til stede i din forsikringsdækning, relateret til den oplyste sygdom, tilstand eller skade du måtte rejse ud med.
 • Ændrer din helbredstilstand sig inden afrejse, så fx hospitalsophold, akut lægebesøg eller ændret medicinering bliver nødvendigt, skal du kontakte os, så vi kan vurdere om et nyt medicinsk forhåndstilsagn er nødvendigt. 
 • Et medicinsk forhåndstilsagn gælder kun for den aktuelle rejse. Næste gang du skal rejse, skal du derfor igen overveje, om du bør søge om et nyt medicinsk forhåndstilsagn. 


I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kan du forvente, at vi som udgangspunkt vil bede om yderligere information i form af kopi af journal fra dit behandlingsforløb. 

Ofte stillede spørgsmål om medicinsk forhåndstilsagn

Hvor lang tid inden en rejse kan/skal jeg søge om medicinsk forhåndstilsagn?

Vi anbefaler, at du søger om forhåndstilsagn senest 2 uger før afrejse/køb af rejse for at få svar på, hvordan du er dækket på din forsikring med en kronisk eller eksisterende lidelse.

Men står du i den situation, at der er kortere tid til din afrejse, vil vi gøre vores allerbedste for at nå at vende tilbage med svar, inden du skal afsted.

Hvordan vurderes et medicinsk forhåndstilsagn?

En vurdering af et medicinsk forhåndstilsagn foretages ud fra de lægelige oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med din henvendelse. Dog foretages en afgørelse altid ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv og i overensstemmelse med de gældende forsikringsbestemmelser. 

Lægeligt tilsagn, journaludskrift, udtalelser fra medicinske fagpersoner m.m. indgår i vurderingen, men de danner ikke et selvstændigt grundlag for godkendelse, delvis godkendelse eller afslag. Derfor kan Europæiske ERV godt afslå eller delvist godkende et medicinsk forhåndstilsagn, selvom din egen læge har godkendt, at du kan rejse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er over 70 år?

Du skal ikke længere søge om medicinsk forhåndstilsagn ved det fyldte 70 år, 80 år eller derover sådan, som tidligere praksis har været.

Dog anbefaler vi, at du søger om medicinsk forhåndstilsagn, hvis du har en eller flere eksisterende eller kroniske sygdomme og/eller skader, så du kan få afklaret, hvordan du er dækket på din rejse for skader, der relaterer sig til disse.

Kan jeg forvente fuld dækning, hvis jeg søger om et medicinsk forhåndstilsagn?

Din forsikring dækker ikke automatisk for udgifter, som kan relateres til din kroniske eller eksisterende lidelse. Derfor anbefaler vi, at du søger om et medicinsk forhåndstilsagn, så du får klarhed over hvordan du er dækket på din rejse. Som udgangspunkt vil vores vurdering være en af nedenstående:

 • Godkendt: Du vil være dækket som normalt, i henhold til vores forsikringsbetingelser, hvis din kroniske eller eksisterende lidelse skulle kræve behandling under rejsen
 • Godkendt med forbehold: Du vil være dækket for rimelige og nødvendige udgifter til akut sygdom/tilskadekomst, der ikke kan relateres til vores forbehold
 • Afvist: Du vil være ikke dækket af en forsikring fra Europæiske ERV i forbindelse med din rejse
Kan en anden person søge om medicinsk forhåndstilsagn på mine vegne?

Hvis du har brug for, at en anden person søger om medicinsk forhåndstilsagn på dine vegne, skal du indsende en fuldmagt.
Du finder fuldmagten her på dansk >>
Du finder fuldmagten her på engelsk >>

Kan jeg søge om medicinsk forhåndstilsagn til mit barn?

Ja. Vi anbefaler, at du søger om medicinsk forhåndstilsagn på vegne af dit barn, såfremt han/hun har en kronisk eller eksisterende lidelse/skade, og du ønsker afklaring af, hvordan dit barn er dækket af rejseforsikringen hos Europæiske ERV.  En vurdering om medicinsk forhåndstilsagn gælder kun for den forestående rejse.

Du kan søge om medicinsk forhåndstilsagn til dit barn via dette link > 

Ved køb af afbestillingsforsikringer

Det er ikke muligt at søge om medicinsk forhåndstilsagn ved afbestillingsforsikringer. Afbestillingsforsikringen gælder som udgangspunkt kun, hvis afbestillingen sker som følge af akut sygdom/tilskadekomst, der er opstået efter bestilling af rejsen/køb af forsikringen.