Medicinsk forhåndstilsagn

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?

Hvordan forholder du dig?

I forbindelse med en rejse skal du være opmærksom på, at det er nødvendigt at søge om et medicinsk forhåndstilsagn hos Europæiske ERV, hvis du har en kronisk eller eksisterende lidelse, der ikke har været stabil i 2 mdr. op til afrejse.

Desuden skal du søge i tilfælde af nyopståede lidelser, alvorlige kroniske lidelser, komplicerede graviditeter og hvis du har været til læge eller anden behandler uden for normale kontrolbesøg – også selv om der ikke er blevet stillet en diagnose. Dette gælder uanset rejsens destination og varighed. 

Sådan søger du om medicinsk forhåndstilsagn

Du søger om medicinsk forhåndstilsagn ved at udfylde og indsende en helbredserklæring.

Søg online med NemID - det er gratis og nemt
Hvis du har NemID, kan du udfylde og få vurderet din helbredserklæring online – det er gratis og tager blot få minutter!
Søg med NemID her >

Har du ikke et NemID?
Hvis du ikke har et NemID, kan du udfylde helbredserklæringen via nedenstående link og sende den ind til os. Se nedenfor hvordan du gør det. 

Udfyld helbredserklæring >

Når du har udfyldt helbredsklæringen, skal du huske at printe den og skrive den under. Herefter kan du scanne den og indsende via kontaktformularen nedenfor. 
Indsend helbredserklæring >

Alternativt kan du sende helbredserklæringen med post til nedenstående adresse. Vi gør opmærksom på, at vi opkræver et administrationsgebyr på 200 DKK ved behandling af helbredserklæring modtaget med almindelig post. 

Send helbredserklæringen til:
Europæiske ERV
Frederiksberg Allé 3
1790 København V
Att: Medicinsk enhed

 

Vigtig information

  • Forsikringen er – i henhold til gældende betingelser – først gyldig, når du har fået en godkendelse tilbage fra Europæiske ERV. 
  • Ændrer din helbredstilstand sig inden afrejse, så fx hospitalsophold, akut lægebesøg eller ændret medicinering bliver nødvendigt, skal du kontakte os, så vi kan vurdere om et nyt medicinsk forhåndstilsagn er nødvendigt. 
  • Et medicinsk forhåndstilsagn gælder kun for den aktuelle rejse. Næste gang du skal rejse, skal du derfor igen overveje, om du bør søge om et nyt medicinsk forhåndstilsagn. 


I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kan du forvente, at vi som udgangspunkt vil bede om yderligere information i form af kopi af journal fra dit behandlingsforløb. 

Hvordan vurderes et medicinsk forhåndstilsagn?

En vurdering af et medicinsk forhåndstilsagn foretages ud fra de lægelige oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med din henvendelse. Dog foretages en afgørelse altid ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv og i overensstemmelse med de gældende forsikringsbestemmelser. 

Lægeligt tilsagn, journaludskrift, udtalelser fra medicinske fagpersoner m.m. indgår i vurderingen, men de danner ikke et selvstændigt grundlag for godkendelse, delvis godkendelse eller afslag. Derfor kan Europæiske ERV godt afslå eller delvist godkende et medicinsk forhåndstilsagn, selvom din egen læge har godkendt, at du kan rejse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor lang tid inden en rejse kan/skal jeg søge om medicinsk forhåndstilsagn?   Hvor lang tid inden en rejse kan/skal jeg søge om medicinsk forhåndstilsagn?  
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er over 70 år?   Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er over 70 år?  
Kan jeg forvente fuld dækning, hvis jeg søger om et medicinsk forhåndstilsagn?   Kan jeg forvente fuld dækning, hvis jeg søger om et medicinsk forhåndstilsagn?  
Ved køb af afbestillingsforsikringer   Ved køb af afbestillingsforsikringer  

Køb af forsikring

Du skal være opmærksom på, at et godkendt medicinsk forhåndstilsagn ikke udgør en rejseforsikring. Hvis du ikke allerede har købt en rejseforsikring hos Europæiske ERV, kan du gøre dette på www.erv.dk eller ved at ringe til os på telefon: +45 33 25 25 25, mandag til torsdag mellem kl. 8.30 og kl. 16.30 (fredag mellem kl. 8.30 og kl. 16.00).

 


For en fuldstændig beskrivelse af dækningsomfang, begrænsninger og undtagelser henvises til de gældende forsikringsbetingelser. Du finder vores betingelser på www.erv.dk/privat/dokumenter/forsikringsbetingelser

 


Kronisk eller eksisterende lidelse?

Søg medicinsk forhåndstilsagn online med NemID, det er gratis og nemt!

 

Søg med NemID

sygeplejersker

Kontakt vores medicinske team

Ring på +45 33 27 82 50

 

Skriv til os