Naturkatastrofer/terrorhandling/ekstremt vejr

Det er godt at vide, hvordan du er dækket ved en naturkatastrofe, terrorangreb eller ekstremt vejr det sted, du er på ferie eller en destination du overvejer at rejse til. Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål og svar, der er i forbindelse med disse begivenheder og hvordan de forskellige forsikringer dækker i tilfælde af dette. Find mere information herunder.

Inden afrejse

Har du købt en pakkerejse (fly og hotel) skal du kontakte dit rejsebureau, hvis rejsen skal ændres eller afbestilles.

Har du selv booket din rejse (fly og hotel separat) vil der ikke være dækning for afbestilling af rejsen, så længe Udenrigsministeriet ikke fraråder indrejse eller evakuering, og fly ankommer som normalt. Hold øje med den aktuelle situation.

På destinationen

Har du købt en pakkerejse (fly og hotel) skal du kontakte dit rejsebureau, hvis du har behov for hjælp i forhold til dit ophold og transport.

Har du selv booket din rejse (fly og hotel separat) kan der i nogle tilfælde være dækning under forsikringen og vi beder dig kontakte vores Alarmcentral for assistance på +45 70 10 90 30.

Sådan er du dækket ved naturkatastrofe/ekstrem vejr/terrorhandling m.m.

Hvis det sted, hvor du er, er berørt af for eksempel en naturkatastrofe eller et terrorangreb, og du har brug for at komme hurtigt væk derfra, dækker mange af vores forsikringer dine ekstra omkostninger, så du kan komme til et mere sikkert sted. Hvis udenrigsministeriet i dit hjemland anbefaler evakuering, dækker forsikringen også erstatning for transport til de nordiske lande. Med Rejseforsikring Plus kan du også få en erstatningsrejse eller kompensation for rejsedage, hvor formålet med din rejse er ødelagt.

I tabellen nedenfor kan du se, hvilke af vores forsikringer der gælder i tilfælde af naturkatastrofer og terrorhandlinger og deres erstatningsniveauer.

Alle kompensationsniveauer dækker "Nødvendige og rimelige omkostninger” til transport til de nordiske lande og nedenstående er dækning til ekstra omkostninger til kost, logi, tøj og lokale omkostninger i forbindelse med evakuering. Dertil dækker forsikringen krisehjælp i forbindelse med Evakuering/terrorhandlinger og for Rejseforsikring Plus også kompensation for ødelagte feriedage.

Forsikring Ekstra omkostninger  Krisehjælp Ødelagte feriedage
Rejseforsikring Ung 15.000 kr/person

10.000 kr./person

 
Rejseforsikring Basis 15.000 kr/person

10.000 kr./person

 
Rejseforsikring Plus 15.000 kr/person

10.000 kr./person


50.000 kr./person, 200.000 kr./familie

Backpacker 15.000 kr/person 10.000 kr./person  

Sådan gælder din forsikring i tilfælde af evakuering

Hvis de lokale myndigheder, hvor du befinder dig, anbefaler evakuering, dækker forsikringerne oven for de nødvendige omkostninger til transport, mad og hotel under evakueringen. Hvis du ikke umiddelbart kan evakueres til Danmark, vil du blive evakueret til nærmeste sikre område.

Hvis en naturkatastrofe påvirker transportmidler

Hvis du har forsikringsdækningen ”Forsinket fremmøde” i din forsikring og ikke når dit fly, tog eller andet transportmiddel på grund af naturkatastrofens indvirkning på trafikken, er du dækket af din forsikring. Hvis du ankommer til tiden i lufthavnen, og dit fly er aflyst, skal du kontakte dit flyselskab eller din rejsearrangør.

Udgifter til hjemtransport grundet beskadiget bil er ikke dækket af forsikringen. Du skal kontakte det selskab, hvor der er tegnet bilforsikring. Vejhjælp (også i udlandet) er ofte en del af en kaskoforsikring.
Har du forsikringsdækningen 'Selvrisiko - Indbo, Kasko og Leje af køretøj' i din forsikring, og der på rejsen opstår en kaskoskade på din bil, så dækker forsikringen selvrisikoen, hvis sådan en opkræves af din bilforsikring. Sagen kan anmeldes online, når bilskaden er udbedret.