Hvordan er jeg dækket i tilfælde af strejke eller lockout ved planlagt ferierejse?

Der er varslet både strejke og lockout i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 for de offentlige ansatte. Læs mere om, hvordan din forsikring dækker nedenfor.

Sådan dækker din forsikring ved ferierejser i tilfælde af strejke eller lockout

Hvis en strejke eller lockout bliver en realitet, så kan det have konsekvenser for dig, der har planlagt en ferie, da du ikke må rejse under en strejke eller lockout. 

Europæiske ERV's afbestillingsforsikring dækker som standard i tilfælde af lockout, men vi har også ekstraordinært besluttet at dække din rejse, hvis en strejke bliver en realitet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018. Det betyder helt konkret, at hvis du ikke kan rejse som følge af strejke eller lockout, så dækker din afbestillingsforsikring det beløb, du måtte miste i forbindelse med annullering af rejsen - dog kun op til den maksimale dækningssum på afbestillingsforsikringen. 

Følgende betingelser skal være opfyldt, før vi kan dække rejsen:

  • Du skal være direkte berørt af strejke eller lockout
  • Din rejse skal være bestilt og betalt senest 28. februar 2018
  • At du har en gyldig afbestillingsforsikring og at denne var gyldig senest 28. februar 2018. Den skal ligeledes være gyldig på skadestidspunktet. 
  • Din rejse skal være en ferierejse.

Bemærk, afbestillingsforsikringen dækker ikke meromkostninger til ombookning af rejser som følge af konflikten. 

Bemærk, erhvervsrejser er ikke omfattet.

Har du spørgsmål til din forsikring?

Du behøver ikke kontakte os, før en strejke eller lockout bliver en realitet. Men har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en mail til info@erv.dk eller kontakte os på tlf. +45 3325 2525 (man-tors: 8.30-16.30, fre: 8.30-16.00). 

kundecenter

Kontakt vores kundeservice

Ring på +45 33 25 25 25

Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.30

Fredag kl. 8.30 - 16.00

 

Send os en mail