Om Europæiske ERV

 

 

Klimamåling i Europæiske ERV 2014 >

Udviklingsmuligheder hos Europæiske ERV >

Personalefordele for fastansatte i Europæiske ERV >

Europæiske ERV's værdier >

Klimamåling i Europæiske ERV 2014

Europæiske ERV gennemførte en klimamåling (engagement survey) i 2014. I forbindelse med klimamålingen svarede medarbejderne på en række spørgsmål inden for følgende kategorier:

 • Arbejdsforhold
 • Ledelse
 • Forhold til kolleger
 • Helbred og stress
 • Motivation
 • Kompetencer

Resultaterne af undersøgelsen viste, at medarbejderne oplever Europæiske ERV som en god arbejdsplads med en god balance mellem arbejds- og privatliv. Ligeledes føler medarbejderne også en høj grad af frihed, og 78 % føler, at de til en vis grad selv kan planlægge deres arbejde og samtidig har mulighed for at træffe beslutninger på egen hånd.


Arbejdsglæden er også høj og medarbejdernes motivation er høj, idet de føler sig engagerede i deres arbejde og oplever, at deres nærmeste leder formår at skabe et motiverende arbejdsmiljø. Samtidig udtrykker de fleste medarbejdere, at det kollegiale samarbejde fungerer rigtigt godt.


Europæiske ERV er stolt af resultaterne. Vi forsøger til stadighed at udfordre, motivere og engagere vores medarbejdere og har samtidig stort fokus på lederuddannelse. Dette giver os det bedste grundlag for at produktudvikle og yde den bedste service, og derved hele tiden være et skridt foran vores konkurrenter.

Udviklingsmuligheder hos Europæiske ERV

Det er medarbejderne, der skaber Europæiske ERV's resultater. Derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere til enhver tid besidder de fornødne faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at kunne skabe mest mulig værdi for vores kunder og Europæiske ERV.
 
Vores medarbejdere skal være rustet til at kunne imødegå vores nutidige og fremtidige udfordringer bedst muligt. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen kender den retning, Europæiske ERV navigerer imod.


Udover en tæt og åben daglig dialog, tager lederen og medarbejderen en temperaturmåling af medarbejderens nuværende kompetencer i forbindelse med den årlige PA (Perfomance Appraisal), hvor der følges op på mål fra sidste års PA samt udviklingsområder. Der sættes samtidig mål for fremtiden, herunder evt. gennemførelse af relevante kurser/uddannelser m.v.

Personalefordele for fastansatte i Europæiske ERV

 • 10 % pension
 • 2,75 % ferietillæg
 • 5 omsorgsdage om året
 • Kantineordning
 • Hospitals- / Behandlingsforsikring
 • Heltids Ulykkesforsikring
 • Årlig julefrokost
 • Rejseforsikring, herunder gode rabatter til familie og venner
 • Vinklub
 • Årlig influenzavaccination
 • P-ordning
 • Div. rabatordninger
 • Frugtordning

Europæiske ERV's værdier

Vores handlinger afspejler vores værdier. Vi synes, at det er vigtigt, at vores værdier synliggøres gennem vores adfærd og beslutninger både internt og udenfor huset. Derfor har vi stort fokus på værdierne i vores dagligdag, og vi vurderer løbende, om der er samklang mellem værdierne og vores adfærd.

Når du arbejder hos Europæiske ERV søger vi altid at efterleve vores værdier gennem vores adfærd over for hinanden som kolleger og over for vores kunder. Vores værdier er på den måde en del af kulturen i Europæiske ERV.
Europæiske ERV's 8 værdier:


 • Customer Focus
 • Excellence
 • Courage
 • Passion
 • Teamwork
 • Forward Looking & Sustainable
 • Openness & Trust
 • Leadership & Responsibility

Til top >

Besøg os på

Language