Danmarks Rejsebureau Fond

Støtte til berettigede medlemmer af rejsebranchen

Om Danmarks Rejsebureau Fond

Danmarks Rejsebureau Fond blev stiftet i 1961 af en række af datidens kendte rejsebureauer sammen med Europæiske Rejse- og Vareforsikring A/S (Europæiske ERV's fulde navn på det tidspunkt).

Fonden har til formål at yde støtte til:

  • Berettigede medlemmer af rejsebranchen, der uden egen skyld er kommet i en økonomisk trængt situation eller i øvrigt efter bestyrelsens eget skøn at afhjælpe skjult nød.
  • Medlemmer, som har pådraget sig en livstruende sygdom, herunder økonomisk hjælp til et rekreationsophold.
  • Støtte kan gives til berettigede medlemmer – aktive eller pensionister – der har været, eller er ansat i rejsebranchen.
  • Endvidere udbetales støtte til driften af Rejsebranchens Seniorklub København.

Der uddeles normalt legater i størrelsesordenen DKK 2.000-10.000 til individuelle ansøgere. 

Fra fondens vedtægter:

§3 - Formål og overskudsanvendelse

3.1 Fondens formål er:

  1. At yde pengehjælp til personer, der uden skyld er kommet i økonomisk trang eller er ramt af alvorlig sygdom, og som er eller har været tilknyttet rejsebranchen. Fonden kan søges, men bestyrelsen er berettiget til efter eget skøn og uden ansøgning at tildele økonomisk værdigt trængende eller alvorligt syge et legat.
  2. Uddeling af beløb til hjælp til ferieophold til pensionister, der har været ansat i rejsebranchen og som har forladt branchen på grund af alder, sygdom, invaliditet eller lign. årsager.

Ansøg om legat hos Danmarks Rejsebureau Fond

Til ansøgningsskema

Indsend dit ansøgningsskema på mail til mha@erv.dk

Language