skadevejledning

Læs vores skadevejledning for rejser og få styr på dine rettigheder

Her kan du anmelde en skade, der er sket på din rejse, og få vejledning om, hvordan du forholder dig i en skadessituation.

Anmeld skade online

Du kan anmelde din skade online - både skader, der vedrører Europæiske ERV's ferierejseforsikringer og Europæiske ERV's erhvervsrejseforsikringer. Anmeld skade online >

Hvis du allerede har anmeldt skaden til alarmcentralen eller til et af vores servicekontorer, så husk at have dit skade- eller sagsnummer ved hånden.

 

Lægeerklæringer


Anmeld din skade online

Undgå unødigt papirarbejde og besvær. Vi har gjort det sikkert og nemt for dig at anmelde din skade online.

 

Anmeld skade