Konkurrencevilkår

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos Europæiske ERV

I de fleste tilfælde skal man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Europæiske ERV, medmindre andet er beskrevet. Europæiske ERV forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

 

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Europæiske ERV.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Europæiske ERV’s ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Europæiske ERV forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel www.erv.dk som andre medier, som Europæiske ERV anvender.

Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver Europæiske ERV’s ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan Europæiske ERV kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

Ansatte i Europæiske ERV og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Europæiske ERV, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Europæiske ERV sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Europæiske ERV kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, pr. telefon, e-mail, post etc.

Europæiske ERV kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. www.erv.dk, kupon i en avis, Facebook etc.

Konkurrencedeltagere accepterer, at Europæiske ERV må eksponere navn og by på Europæiske ERV’s platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Europæiske ERV er man indforstået med konkurrencereglerne.

Europæiske ERV forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Europæiske ERV’s afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.