Udstationeringsforsikring giver tryghed til virksomhedens ansatte verden over

Fuld fleksibilitet og tryghed i hele verden

Vi tilbyder skræddersyet udstationeringsforsikring til virksomheder - uanset om det er én enkelt eller flere medarbejdere, der skal udstationeres.

Bestil tilbud

Jeres ansattes sikkerhed - vores højeste prioritet
Med en udstationeringsforsikring fra Europæiske ERV, er udstationerede medarbejdere rigtig godt sikret, når de rejser ud. Vi kan både dække den enkelte rejsende og evt. medrejsende ægtefælle og børn. Forsikringen består af en solid grunddækning og en række tilvalgsdækninger, så løsningen kan tilpasses den enkelte medarbejders ønsker og behov.

Globalt medicinsk netværk
Via Europæiske ERVs globale sikkerhedsnetværk, kan vi yde assistance til virksomhedens medarbejdere overalt i verden. Det sker bl.a. via en døgnåben alarmcentral, hvor erfarne og dansktalende medarbejdere yder hjælp 24 timer i døgnet – 365 dage om året. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Tlf. +45 3327 8355
erhverv@erv.dk 

NYHED - Travel Security Hotline

Få ubegrænset adgang til global sikkerhedsrådgivning 24/7 og ét samlet kontaktpunkt - både før og under rejsen.

Med Travel Security Hotline får I de bedste forudsætninger for at kunne færdes sikkert og trygt på udstationeringer i hele verden.

Læs mere her>

GrunddækningerBasisUdvidet
Sygdom og tilskadekomst

Dækker fysiske og psykiske lidelser som følge af akut sygdom og tilskadekomst.
Vi dækker udgifter til læge- og speciallægebesøg, receptpligtig medicin, skadestue- og hospitalsbehandling, fysioterapi, kiropraktik, ergoterapi, osteopati og akupunktur, psykolog, psykiater eller indlæggelse på behandlingsinstitution samt sygetransport og transport til hjemlandet ved dødsfald.

  
Fødsel og graviditetsundersøgelser

Dækker udgifter til fødsler og ambulante graviditetsundersøgelser, hvis det forventede fødselstidspunkt ligger senere end 44 uger efter forsikringens ikrafttræden.
Dækker ligeledes vaccinationer af det nyfødte barn og indlæggelse i forbindelse med fødslen, behandling af fødselsskader og sygdom hos mor og barn.

  
Hjemmepleje og hospice

Ved akut sygdom eller tilskadekomst dækker vi hjemmepleje af sygeplejerske i op til 90 dage.

  
Kompensation ved hospitalsindlæggelse

Dækker hvis den udstationerede bliver indlagt på hospitalet, og Europæiske ERV ikke har udgifter ifm. indlæggelsen. 

Dækningsomfang:
500 pr. dag i op til 30 dage. 

  
Sygetransport ved behandlingssvigt

Ved akut brug for behandling i et område med behandlingssvigt, dækker vi overflytning til nærmeste egnede behandlingssted.
Efter endt behandling dækker vi hjemrejse til den udstationeredes bopæl i udlandet.

  
Lægelig fejlbehandling

Bliver den udstationerede fejlbehandlet af en autoriseret læge og får varigt mén, yder vi erstatning op til 1.000.000.

  
Worldrescue Business®

En række dækninger, der dækker evakuering til nærmeste sikre sted og/eller hjemtransport ved naturkatastrofer, terror, krig og krigslignende tilstande, politiske uroligheder samt ved epidemier.
Dækker desuden krisepsykologisk behandling til de involverede samt pårørende samt psykolog efter hjemkomst. Dækningen omfatter desuden eftersøgning og redning.

  
Transport til valgfrit hospital

Skal den udstationerede indlægges og ønsker selv at vælge et egnet hospital, dækker vi transportomkostninger til og fra det valgte behandlingssted.

  
Opholdsudgifter ved ambulant hospitalsbehandling

I tilfælde af, at den udstationerede får behov for ambulant behandling pga. sygdom, tilskadekomst, fødsel og lign. i et område, hvor der er behandlingssvigt, dækker vi ophold på hotel eller lignende, så medarbejderen kan følge ambulant behandling uden for sin bopæl.

  
Vaccinationer og helbredsundersøgelser

Dækker vaccinationer og helbredsundersøgelser i forbindelse med udstationeringen.

Dækningsomfang:: Op til 2.000 pr. år

  
Briller og kontaktlinser

Dækker briller og kontaktlinser, når forsikringen har været gældende i 6 måneder.

Dækningsomfang:: 80 % af udgifterne op til 1.000 pr. år.

  
  Tilvalgsdækninger - fælles for Basis og UdvidetBasis & Udvidet
  Sygeledsagelse og tilkaldelse

  Med denne dækning kan den udstationerede tilkalde op til 3 personer efter eget valg, hvis vedkommende f.eks. bliver indlagt på hospitalet i minimum 3 døgn eller bliver alvorligt syg.

   
  Tandbehandling

  Dækker udgifter i forbindelse med smertestillinde tandbehandling samt tandundersøgelser, tandrensning, røntgen, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, kroner m.m. Tandregulering ind til det fyldte 18 år.  Tyggeskader er ligeledes dækket, såfremt der ikke er tegnet ulykkesdækning.

  Dækningsomfang:
  80% af udgifterne op til 15.000 årligt. 

   
  Hjemkaldelse

  Bliver en person i den udstationeredes nærmeste familie alvorligt syg, kommer til skade eller dør, dækker vi rejsen hjem. Det samme gælder, hvis der i den udstationeredes private hjem i bopælslandet sker en væsentlig akut begivenhed såsom brand, indbrud eller oversvømmelse.

   
  Alm. heltidsulykke

  Kommer den udstationerede ud for en ulykke og bliver invalid (min. 5% varigt mén) eller dør, udbetales enten indvalidesum eller en forsikringssum til de nærmeste pårørende.

   
  Udvidet heltidsulykke

  Denne dækning dækker både, hvis den udstationerede ved en ulykke eller en trope- eller øjensygdom bliver invalid, mister erhvervsevnen, lægges i koma, bliver overfaldet, får tand- eller tyggeskader eller afgår ved døden. Ved invaliditet over 20 % méngrad ydes der dobbelterstatning. 

   
  Liv og sygdomsinvaliditet

  Denne dækninger sikrer de efterladte en godtgørelse, hvis den udstationerede afgår ved døden som følge af sygdom.
  Derudover udbetaler vi godtgørelse, hvis den udstationerede pga. sygdom får varigt mén på mindst 5 %. Ved sygdomsinvaliditet over 20 % méngrad ydes der dobbelterstatning.

   
  Kritisk sygdom

  Får den udstationerede konstateret kritisk sygdom, såsom kræft, blodprop i hjertet, hjerneblødning, sklerose, nyresvigt mm., sikrer denne dækning kompensation.

   
  Privatansvar, global juridisk assistance og sikkerhedsstillelse. 

  Privatansvar: dækker, hvis den udstationerede gøres ansvarlig for en skade på en person eller en ting, herunder skader på lejet bolig/hotel samt indbo heri.

  Global juridisk assistance: dækker rimelige og nødvendige udgifter, hvis den udstationerede får behov for advokatbistand, bliver tiltalt for et strafbart forhold, eller bliver indkaldt som vidne eller afhøring ved en domstol i udlandet.

  Sikkerhedsstillelse: Skulle den udstationerede blive tilbageholdt af offentlige myndigheder, dækker vi sikkerhedsstillelse, dvs. betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive den udstationerede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse.

   
  Indbo

  Indbodækningen dækker den udstationeredes private indbo i bopælslandet under udstationeringen. Vi dækker eksempelvis ved brand, lynnedslag, udstrømning af vand og stormskader. Ved flytning dækker vi indbo i såvel det nye bopælsland som i det gamle bopælsland i indtil 14 dage.

   
  Afbestillingsforsikring

  Vælges dette tilvalg ifm. rejsedækning, er den udstationerede også dækket, hvis vedkommende må aflyse en planlagt rejse, f.eks. pga. akut sygdom eller tilskadekomst. Forudbetalte transport- og opholdsudgifter, udgifter til konferencer, kursusophold samt billeje er også dækket.

   
  Security Service

  Er medarbejderen særlig værdifuld eller skal vedkommende opholde sig i risikofyldte områder? Så giver dette tilvalg ekstra tryghed, da det dækker i tilfælde af at den udstationerede bliver kidnappet eller udsat for kapring.

  Dækningsomfang: I dækningen er både en økonomisk kompensation op til 250.000, psykologisk krisehjælp efter frigivelse, telefonisk kriseberedskab til pårørende oma.

   
  Rejsedækning

  Dækker erhvervs- og ferierejser uden for bopælslandet. Bemærk at Udstationeringsforsikringen dækker i hele verden, så rejsedækning er relevant for dem, som ønsker ekstra tryghed, når de rejser udenfor bopælslandet, fx. hvad angår bagage og ødelagt ferie.
  Vælg mellem almindelig og udvidet rejsedækning. Læs mere nedenfor.

   
   Læs mere om rejsedækning, når du rejser uden for bopælslandet

   Med tilvalget Rejsedækning er den udstationerede dækket ekstra godt ind på rejser i både erhvervs- og privat øjemed udenfor bopælslandet. Bemærk at Udstationeringsforsikringen dækker i hele verden, så Rejsedækningen kan vælges til, hvis man ønsker ekstra tryghed på rejser, fx. hvad angår bagage og ødelagt ferie. 

   RejsedækningAlm.Udvidet
   Bagage

   Vi dækker erhvervsmæssige eller private genstande, som medbringes på rejsen.
   Computerudstyr, tablets, mobiltelefoner og lignende er også dækket, hvis de medtages som håndbagage. Der kan vælges en individuel forsikringssum. 

     
   Bagageforsinkelse - udrejse

   Dækker udgifter til livsnødvendig medicin, beklædningsgenstande og toiletartikler, hvis bagagen er forsinket i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet. 

     
   Forsinket fremmøde

   Dækker hvis den udstationerede pga. uforudsete hændelser møder for sent op til en flyafgang eller andet transportmiddel. 

     
   Syge- og hjemtransport og ophold

   Dækker hvis den rejsende bliver akut syg eller kommer til skade og har behov for hjemtransport til bopælslandet, hotelophold eller hjemsendelse af bagage. 

     
   Forsinket sportsudstyr

   Dækker leje af erstatningsudstyr, hvis indskrevet sportsudstyr forsinkes i forhold til forventet ankomst. 

     
   Flyforsinkelse og -aflysning

   Dækker hvis en flyafgang forsinkes i mere end 4 timer, bliver annulleret eller er overbooket.
   Ekstraudgifter til indhentning af  rejserute og evt. ophold på hotel er også inkluderet. 

     
   Ødelagt ferie

   Giver kompensation for ødelagte feriedage hvis man rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, skal hjemtransporteres eller kaldes hjem pga. sygdom i den nærmeste familie. 

     
   Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

   Dækker selvrisiko ifm. kaskoskader på lejet personbil, motorcykel, scooter eller knallert uden for bopælslandet. 

     
   Bagageforsinkelse - hjemrejse

   Dækker udgifter til livsnødvendig medicin, beklædningsgenstande og toiletartikler, hvis bagagen er forsinket i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet. 

     

     

     

    Udstationeringsforsikring fra Europæiske ERV sikrer dine medarbejdere i udlandet

    Der kan være flere usikkerheder ved at udstationere ansatte i udlandet. Uforudsete hændelser kan ske for enhver, også for udstationerede medarbejdere. En af dem er deres grundlæggende sikkerhed.

    Med en udstationeringsforsikring fra Europæiske ERV er du/dine kollegaer samt medrejsende familiemedlemmer sikret den samme tryghed under hele udlandsopholdet, som var I hjemme. Vi tilbyder en fleksibel udstationeringsforsikring med god grunddækning, som kan skræddersyes til at matche kompleksiteten i din virksomheds specifikke udstationeringsprogram.

    Derfor behøver hverken du eller dine medarbejdere at bekymre sig om deres sikkerhed og tryghed i udlandet, uanset hvor i verden de er udstationeret. Med en

    Ved at tegne forsikringen hos os, får I adgang til en lang række særlige fordele såsom:

    1. Mulighed for dækning af både medarbejderen og resten af familien
    2. Adgang til vores internationale alarmcentral 24/7
    3. Solid grunddækning med fleksible tilvalg

    Forsikringen dækker som udgangspunkt i en lang række tilfælde, som f.eks.  

    • Akut sygdom
    • Tilskadekomst
    • Behov for hjemmepleje
    • Graviditet og fødsel

    Medarbejdere kan også blive evakueret til nærmeste sikre sted og har mulighed for hjemtransport ved kriser af forskellige arter i det pågældende land. Samtidig kan de og deres familier modtage hjælp fra krisepsykolog og efterfølgende få løbende psykologhjælp.

    Bestil tilbud

    Vælg mellem Basis og Udvidet dækning ved udstationering

    For os er det helt essentielt, at vi kan tilbyde enhver medarbejder tryghed på rejsen. Derfor har vi nøje tilrettelagt vores udstationeringsforsikringer, så de som minimum dækker alle de vigtigste behov i forbindelse med udstationering.

    Med Udstationeringsforsikring Basis, får du en solid grunddækning med den rette sikkerhed for dine medarbejdere. Udstationeringsforsikring Udvidet udbygger den gode basisdækning og kan være nyttig, hvis der f.eks. ønskes dækning af briller og linser eller vaccinationer og helbredsundersøgelser.

    Uanset hvilken grunddækning, du vælger, kan du udbygge forsikringen med ekstra tilvalg. Så er du og dine medarbejdere garanteret en udstationeringsforsikring, der er skræddersyet til individuelle behov.

    Døgnåben alarmcentral sikrer udstationerede ansatte hjælp 24/7

    Hos Europæiske ERV sørger vi for, at den rette hjælp er til rådighed, hvis uheldet er ude. Det sikrer vi bl.a. ved hjælp af vores 24/7 internationale alarmcentral. Her kan du eller dine kollegaer få akut assistance døgnet rundt på dit/jeres foretrukne sprog.

    Er det behovet for sikkerhedsrådgivning, der fylder? Så har det udstationerede personale mulighed for at få hjælp globalt på alle tidspunkter i døgnet hos Travel Security Hotline - både før og under rejsen.

    Har du brug for yderligere assistance?

    Har du spørgsmål til vores udstationeringsforsikring? Eller er du i tvivl om, hvilken dækning, der passer til dine medarbejdere i forbindelse med deres udstationering? Så sidder vi klar til at hjælpe dig. Ring til os på 33 27 83 55.

    Du er også altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på en udstationeringsforsikring eller andre typer af erhvervsforsikringer fra Europæiske ERV.

    Så sørger vores erfarne kundeservice for, at dit personale og deres medrejsende familie har tryghed med i bagagen i forbindelse med udstationeringen.

    Bestil tilbud på udstationeringsforsikring- udfyld formularen

    Tak for din henvendelse, som nu er sendt til os.

    Du har - på den mailadresse, som du angav i kontaktformularen - modtaget en kopi af din henvendelse.

    Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke, tjek da din spamfolder.

    Hav en god dag.

    Venlig hilsen

    Europæiske ERV

    Produktinformation og forsikringsbetingelser