Medicinsk forhåndstilsagn

Udfyld medicinsk forhåndstilsagn og få vurderet, om og hvordan du er dækket.

Vores erhvervsrejseforsikringer dækker som udgangspunkt kun skader i forbindelse med akut opstået sygdom og tilskadekomst. Er du syg, eller er du kommet til skade før en rejse - eller har du anden grund til at tro, at du får brug for en læge eller en anden behandler i udlandet - bør du søge om det, der hedder et medicinsk forhåndstilsagn.

I hvilke tilfælde anbefaler vi, at du søger om et medicinsk forhåndstilsagn?

Du anbefales at søge om et medicinsk forhåndstilsagn, hvis: 

  • Du lider af en alvorlig kronisk lidelse
  • Du indenfor 2 mdr. forud for afrejsen har fået en nyopstået lidelse
  • Din eksisterende eller kroniske lidelse(r) ikke har været stabil i 2 mdr. op til afrejse
  • Du har en kompliceret graviditet
  • Du er eller har indenfor 2. mdr. forud for afrejsen været under udredning, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose. 

Søg medicinsk forhåndstilsagn i så god tid som muligt - og senest 2 uger inden din rejse.

Vigtig information

  • Forsikringen er – i henhold til gældende betingelser – først gyldig, når du har fået en godkendelse tilbage fra Europæiske ERV. 
  • Ændrer din helbredstilstand sig inden afrejse, så fx hospitalsophold, akut lægebesøg eller ændret medicinering bliver nødvendigt, skal du kontakte os, så vi kan vurdere om et nyt medicinsk forhåndstilsagn er nødvendigt. 
  • Et medicinsk forhåndstilsagn gælder kun for den aktuelle rejse. Næste gang du skal rejse, skal du derfor igen overveje, om du bør søge om et nyt medicinsk forhåndstilsagn. 

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kan du forvente, at vi som udgangspunkt vil bede om yderligere information i form af kopi af journal fra dit behandlingsforløb.  

Udfyld og indsend helbredserklæring

Via nedenstående link kommer du til helbredserklæringen.

Læs mere

Husk fuldmagt, hvis du søger for en anden person


Vil du ansøge om medicinsk forhåndstilsagn på vegne af en anden, skal du huske at udfylde og indsende en fuldmagt. 

 

Læs mere

Bemærk! Særlig blanket for udstationerede. 

Udstationerede har dog kun mulighed for at sende helbredserklæringen via vores krypterede kontaktformular. 

 

Udfyld helbredserklæring

Indsend helbredserklæring