Information vedrørende coronavirus/COVID-19


På grund af udbredelsen af COVID-19/coronavirus og den dermed hurtigt skiftende og usikre situation for rejsende, fraråder Udenrigsministeriet stadigvæk alle ikke-nødvendige rejser til alle lande i verden.

Årsagerne hertil er:

  • For at forhindre yderligere smittespredning af COVID-19
  • For ikke at øge presset på det lokale sundhedsvæsen i det land, I rejser til
  • For ikke at øge presset på det danske sundhedsvæsen, når I kommer hjem
  • For ikke at udsætte jer selv og andre for en betydelig og øget risiko for smitte.

Vores muligheder for at yde medicinsk assistance er udfordret pga. COVID-19.

Europæiske ERV’s muligheder for at yde medicinsk assistance kan generelt være begrænsede pga. COVID-19. Vi kan derfor ikke garantere, at den rette lægebehandling kan tilbydes, eller at sygetransport, overflytning til nærmeste egnede behandlingssted eller hjemtransport kan iværksættes omgående.

Vi anbefaler, at I følger de danske myndigheder og Udenrigsministeriets retningslinjer, da mulighederne for at yde assistance afhænger af om hospitaler, flyselskaber, assistancefirmaer og lignende vil og kan påtage sig opgaven, blandt andet på grund af den pressede situation overalt i verden, herunder også risikoen for det mandskab der skal udføre den.

Europæiske ERV kan ikke gøres erstatningsansvarlig for restriktioner i forbindelse med lægebehandling eller transport på grund af regulering eller begrænsninger fra myndighedernes side eller andre omstændigheder, der er udenfor Europæiske ERV’s indflydelse og kontrol.

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os.

Ovenstående retningslinjer gælder foreløbig til og med 31. maj 2020.

Relevante links:

Vi følger nøje udviklingen og henholder os til de nyeste rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om situationen og følger myndighedernes anbefalinger. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på tlf. 45 33 27 83 55 

 

Send os en mail

Language