Hjemkaldelse

Bliver et familiemedlem livstruende syg

Hvis et familiemedlem bliver livstruende syg eller dør under din rejse, betaler og arrangerer vi din hjemrejse, så du kan komme hjem til Danmark.

Ring og kom hjem

  • Kontakt Europæiske ERV Alarm på +45 70 10 90 30
  • Kontakt vores lokale servicekontor

Ved den første kontakt bedes du så vidt muligt have følgende oplysninger klar:

  • Policenummer
  • Planmæssig hjemrejsedato

Ved sygdom/tilskadekomst

  • CPR-nummer på den syge person
  • Indlæggelsessted og evt. navn på lægen, som står for behandlingen

Specielt ved sygdom

  • Dato for sygdommens opståen
  • Tidspunkt for ønsket hjemrejse

Bemærk
Du skal have dækningen "Hjemkaldelse" på din forsikring for at være dækket. Dette vil fremgå af din forsikringspolice.