Forhåndstilsagn

– Hvad er det, og hvordan skal du forholde dig?

Vores rejseforsikringer dækker som udgangspunkt kun skader i forbindelse med akut opstået sygdom og tilskadekomst. Er du syg, eller er du kommet til skade før en rejse – eller har du anden grund til at tro, at du får brug for læge eller anden behandler i udlandet - bør du søge om det, der hedder et medicinsk forhåndstilsagn.

Et medicinsk forhåndstilsagn fortæller dig, hvordan du er dækket af din rejseforsikring hos Europæiske ERV i forhold til for eksempel en kronisk eller eksisterende sygdom.

Bemærk, hvis du har brug for et medicinsk forhåndstilsag, anbefaler vi, at du søger om det i så god tid før din rejse som muligt. 

Et medicinsk forhåndstilsagn kan være relevant at søge om:

Hvis du har en kronisk eller eksisterende lidelse (herunder komplicerede graviditeter). Læs mere om reglerne for medicinsk forhåndstilsagn ved kroniske eller eksisterende lidelser her >

Er du over 70 år?

Du skal ikke længere søge om medicinsk forhåndstilsagn ved det fyldte 70 år, 80 år eller derover sådan, som tidligere praksis har været.

Dog skal du altid huske at søge om medicinsk forhåndstilsagn, hvis du har en eller flere eksisterende eller kroniske sygdomme og/eller skader, så du kan få afklaret, hvordan du er dækket på din rejse for skader, der relaterer sig til disse. 

Hvordan vurderes et medicinsk forhåndstilsagn?

En vurdering af et medicinsk forhåndstilsagn foretages ud fra de lægelige oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med din henvendelse. Dog foretages en afgørelse altid ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv og i overensstemmelse med de gældende forsikringsbestemmelser. 

Lægeligt tilsagn, journaludskrift, udtalelser fra medicinske fagpersoner m.m. indgår i vurderingen, men de danner ikke et selvstændigt grundlag for godkendelse, delvis godkendelse eller afslag. Derfor kan Europæiske ERV godt afslå eller delvist godkende et medicinsk forhåndstilsagn, selvom din egen læge har godkendt, at du kan rejse.

Kronisk eller eksisterende lidelse?

Søg medicinsk forhåndstilsagn online med NemID, det er gratis og nemt!

 

Søg med NemID

sygeplejersker

Kontakt vores medicinske team

Telefon: +45 33 25 25 25
(mandag-fredag 9.00-14.00)

 

Skriv til os

Language