Klagemuligheder

Er du uenig i afgørelsen af din forsikringssag?

Hos Europæiske ERV vægter vi kundeservice meget højt. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du er utilfreds med den service eller sagsbehandling, du har fået hos os.

Er du uenig i afgørelsen af din forsikringssag?

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling i Europæiske ERV, som har behandlet din forsikringssag. Hvis sagen kan løses på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for begge parter.

Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig er utilfreds med afgørelsen, har du forskellige klagemuligheder.

Klager der vedrører din forsikring >
Ankenævnet for forsikring >
Forsikringsoplysningen >

Klager der vedrører din forsikring

Klager vedrørende erhverv og privatmæssige forsikringer kan du rette til Kundeambassaden hos Europæiske ERV, som så vil se på sagen med nye øjne og give sin vurdering.

Hvis du vil klage, skal du skrive et brev eller en e-mail til vores kundeambassade. Beskriv venligst:

  • Hvad du er utilfreds med?
  • Hvorfor du er utilfreds?
  • Hvad foreslår du, at vi gør?

Det en god idé at vedhæfte:

  • Skriftligt materiale, der kan støtte din sag
  • Breve, du har fået fra os i sagen

Adressen er:

Europæiske ERV
Att.: Kundeambassaden
Frederiksberg Allé 3 
1790 København V
kundeambassaden@erv.dk

 

Ankenævnet for forsikring

Kan du ikke nå til enighed med Europæiske ERV, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over de afgørelser, en anden persons forsikringsselskab tager. Ankenævnet kan heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer frembragt af en virksomhed, dog kan privatpersoner der er omfattet af en erhvervsforsikring godt klage til ankenævnet.

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et specielt klageskema, som du kan downloade på Ankenævnets hjemmeside. Det koster 200 kr. at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Adressen er:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2 Postboks 360
1572 København V 
+45 33 15 89 00 (kl. 10-13)

 

Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen behandler klager over en afgørelse, som en modparts forsikringsselskab har truffet samt virksomheders klager over erhvervsforsikringer.

På Forsikringsoplysningens hjemmeside kan du finde svar på en række spørgsmål, ligesom der er en udførlig klagevejledning.

Adressen er:

Forsikringsoplysningen 
Philip Heymans Alle 1
2900 Hellerup
+45 41 91 91 91
www.forsikringogpension.dk

 

Language