Hvordan skal anmeldelserne deles op?

For hurtigere behandling af dine udlæg beder vi dig lave én anmeldelse pr. forsikrede samt én anmeldelse pr. hændelse/diagnose (fx, hvis du skal have refunderet både receptpligtig medicin, der vedrører én diagnose, og tandlægeregninger, så laves der 2 anmeldelser) Bagageforsinkelse, refusion for udlæg i forbindelse med sygdom og tyveri/hærværk skal anmeldes hver for sig.
Language