Forsikringsmuligheder

Udstationering – helt sikkert

Når du bliver udstationeret, er der mange ting at holde styr på. Kun de færreste ting vil være, som de plejer. Skal du have familien med, er der endnu mere.

Hvad betyder Udenrigsministeriets og Europæiske ERV's samarbejde for dig (og din familie)?

Når du bliver udsendt, er du dækket af Udenrigsministeriets sundhedsforsikring, som Europæiske ERV administrerer. Så du og din familie er dækket, hvis der skulle blive brug for læge- eller hospitalshjælp.

Hvad med de andre forsikringer?

Det er vigtigt at have et godt sikkerhedsnet på sundhedsområdet, når du er udstationeret. Det er dog ikke det eneste.

Ofte har du også behov for en eller flere af nedenstående forsikringstyper:

  • Indbo
  • Udvidet Rejsedækning
  • Heltidsulykke
  • Liv og sygdomsinvaliditet
  • Privatansvar, global juridisk assistance og sikkerhedsstillelse

Læs mere om de enkelte forsikringsløsninger længere nede på denne side.

Bestil tilbud/få mere at vide

Hav forsikringerne i orden - hele vejen rundt

Som udstationeret kan det være en udfordring at få disse forsikringer på plads. Sådan er det ikke længere. Europæiske ERV kan tilbyde dig disse løsninger, så du kan være tryg. Hele vejen rundt.

For at kunne tegne den supplerende forsikring, skal du være udstationeret af Udenrigsministeriet. Så snart din udstationering for Udenrigsministeriet ophører, ophører den supplerende forsikring også.

Forsikringen er en direkte aftale mellem dig (den udstationerede) og Europæiske ERV.

Information om forsikringer

Indbo

Indbodækningen dækker den udstationeredes private indbo i bopælslandet under udstationeringen. Vi dækker fx ved brand, lynnedslag, udstrømning af vand og stormskader.


Udvidet rejsedækning

Dækker ferierejser uden for bopælslandet hvad angår:

Bagage

Dækker private genstande, som medbringes på rejsen fx ved tyveri.

Bagageforsinkelse

Dækker hvis bagagen er forsinket i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet.

Forsinket fremmøde

Dækker hvis man møder for sent op til flyafgang eller andet transportmiddel pga. uforudsete hændelser.

Flyforsinkelse og –aflysning

Dækker hvis en flyafgang forsinkes i mere end 4 timer, bliver annulleret eller er overbooket. Ekstraudgifter til indhentning af  rejserute og evt. ophold på hotel er også inkluderet. 

Ødelagt ferie

Giver kompensation for ødelagte feriedage hvis man rammes af akut sygdom eller tilskadekomst under ferien.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Dækker selvrisiko ifm. kaskoskader på lejet motorkøretøj


Heltidsulykke

Kommer den udstationerede ud for en ulykke og bliver invalid (min. 5% varigt mén) eller dør, udbetales en godtgørelse.


Liv og sygdomsinvaliditet

Hvis den udstationerede pga. sygdom får varigt mén på mindst 5 % eller dør. Udbetales en godtgørelse.


Privatansvar, global juridisk assistance og sikkerhedsstillelse

Privatansvar

Dækker hvis den udstationerede gøres ansvarlig for en skade på en person eller en ting.

Global juridisk assistance

Dækker rimelige og nødvendige udgifter, hvis den udstationerede får behov for advokatbistand, bliver tiltalt for et strafbart forhold, eller bliver indkaldt som vidne eller afhøring ved en domstol i udlandet.

Sikkerhedsstillelse

Skulle den udstationerede blive tilbageholdt af offentlige myndigheder, dækker vi sikkerhedsstillelse.


Vil du vide mere? Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller interesseret i ovenstående, så kontakt vores erhvervsafdeling på telefon +45 33 27 83 55 eller e-mail: expatriate@erv.dk. Eller brug formularen herunder.

Få mere at vide om dine muligheder - kontakt os i dag

Tak for din besked.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Du har fået en kopi af din henvendelse på den mailadresse, som du angav i formularen. Hvis du ikke kan finde den i din indbakke, tjek da din spamfolder.

Venlig hilsen

Europæiske ERV